mzlz_logo.png

Izrada, štampa i montaža oglasnih površina na međunarodnom aerodromu Zagreb

Klijent:
Aerodrom Zagreb

Tip projekta:
Štampa i instalacija

Vreme:
2014-2015

IZAZOV/ZADATAK:

2014. godine Print Grupa je zajedno sa ostalim štamparijama u Hrvatskoj ušla u takmičenje od strane IAAC kompanije za štampu koja svojim kvalitetom i visokim standardom usluge može zadovoljiti potrebе za štampom i proizvodnjom različitih oglasnih medija na aerodromu Zagreb, te pružiti profesionalnu korisničku podršku.

ŠTA SMO MI URADILI:

Visok kvalitet štampe, tehnike izvođenja i montažnih radova, kao i efektna prezentacija postojećih proizvoda i individualan pristup zadatim zahtevima bili su razlozi zašto je IAAC je izabrao Print Grupu za glavnog nosioca projekta vezanog za vizualizaciju svih oglasnih površina na aerodromu Zagreb.

REZULTAT:

Rezultat te uspešne saradnje su četrdesetak osvijetljenih  reklamnih konstrukcija izrađenih od aluminijskih profila s unutrašnjom LED rasvetom i vizualom otisnutim na Backlit tekstilu. Za tisak je korišten digitalni štampač Durst P10. Instalacija reklama je izvršena na različitim pozicijama unutar samog aerodroma.

Pored osvetljenih konstrukcija, Print Grupa je odštampala i postavila vizuale na svim ostalim površinama i različitim medijima. Samoljepljive PVC folije štampane su na HP LX 820 I LX 360 štampaču, a PVC tvrde penaste ploče su na Durst 750 I P10 štampaču.

Na spoljnim površinama aerodroma Zagreb  Print Grupa u saradnji s partnerima uspešno je izradila i postavila tri osvetljene oglasne konstrukcije dimenzija 500 x 800 cm i 700 x 300 cm čiji su vizuali od PVC Backlit cerade odštampani na HP Scitex 1500 štampaču.

Print Grupa bila je zadužena za štampu, montažu i zamenu  vizuala četiri Scroller bilbord reklamnih uređaja koji su postavljeni ispred glavnog terminala aerodroma. Vizuali za ove uređaje su štampani na Scroll papiru, na HP Scitex 1500 štampaču.

IAAC je međunarodna kompanija koja ima poslovni odnos s društvom ClearChannel. Odgovorna je za upravljanje koncesijama za oglašavanje u više različitih međunarodnih aerodroma.

Dizajn, razvoj i primena programa oglašavanja, koji su krojeni tačno prema potrebama aerodroma, naših partnera i oglašivača na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. www.airportadvertising.com


Aerodrom Zagreb
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}
{$image->titlename}

OSTALI PROJEKTI

Sr En De Fr Ru Hu